Aktualności.

22-05-2023 #Aktualności

KOM-EKO sponsorem i uczestnikiem II Festiwalu Przyrody


Od samego początku firma KOM-EKO wspiera jako sponsor organizację Festiwalu Przyrody organizowanego w Lublinie przez Fundację dla Przyrody. Nie inaczej było także w tym roku podczas drugiej edycji imprezy.

Festiwal Przyrody wedle zamysłu organizatorów to przestrzeń do wymiany myśli i wiedzy, łącząca środowisko ekspertów przyrodników, miłośników natury, instytucje zajmujące się ochroną przyrody oraz organizacje pozarządowe. Jego celem jest przyczynie się do zwiększenia wrażliwości ludzi na otaczającą nas przyrodę oraz kształtowanie zachowań prośrodowiskowych. Stąd nasze zaangażowanie w imprezę nie tylko na polu sponsoringu, ale również obecność wśród aktywnych jej uczestników. Na stoisku KOM-EKO promowaliśmy zarówno wśród najmłodszych jaki i dorosłych odpowiedzialne postępowanie z odpadami i ich segregację. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza bezpłatna aplikacja ekoAPP.

W ramach festiwalu mieszkańcy miasta mogli wziąć udział w spacerach przyrodniczych przeprowadzonych nad Zalewem Zemborzyckim, a uczniowie w warsztatach przyrodniczych i filmowo-fotograficznych w szkołach podstawowych w Lublinie i powiecie lubelskim. Tak jak w ubiegłym roku tak i w tym ważną części programu Festiwalu były wystąpienia pasjonatów, autorów książek przyrodniczych i albumów oraz popularnych edukatorów przyrodniczych (m.in. Marcin Kostrzyński, Artur Homan, Krzysztof Wojciechowski, Tomasz Kłosowski), którzy zaczarowali publiczność swoimi opowieściami o przyrodzie. Festiwal zwieńczył jedyny w swoim rodzaju koncert „Na strunach przyrody” pokazujący piękno Lubelszczyzny w ujęciu wybitnych artystów fotografów świata przyrody oraz muzyki filmowej Michała Lorenca w wykonaniu zespołu Des Orient.