; Nowy sezon w Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnym | KOMEKO

Aktualności

06-06-2012 #Aktualności

Nowy sezon w Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnym

Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne zlokalizowane na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu już drugi rok prowadzi działalność promującą w praktyczny sposób wiedzę o selektywnej zbiórce i zagospodarowaniu odpadów.

Projekt zainicjowany i zrealizowany przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przynosi wymierne efekty.

W minionym 2011r. w ramach 58 warsztatów prowadzonych wspólnie z Lubelską Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Centrum odwiedziło 1308 osób.

Gościliśmy dzieci i młodzież z 38 placówek oświatowych z terenu m.in. Lublina, Międzyrzeca Podlaskiego, Dęblina, Włodawy, Parczewa,

Maciejowi Starego, Chełma, Wierzbicy, Bodaczowa, Poniatowej, Starego Bazanowa, Bystrzycy, Soboli. Na terenie Centrum prowadzono również

warsztaty dla samorządowców z terenu województwa lubelskiego.

Również w tym roku to praktyczna forma edukacji ekologicznej cieszy się zainteresowaniem placówek oświatowych.

Począwszy od stycznia gościmy na terenie Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnego grupy z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Lublina i okolic.

Tak jak w roku ubiegłym zajęcia seminaryjne z zakresu ochrony środowiska odbywali tej wiosny studenci lubelskich uczelni: Politechniki Lubelskiej,

Uniwersytetu Przyrodniczego, UMCS czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.