BDO

 

Ważne informacje dotyczące numeru rejestrowego BDO

Szanowni Państwo,
KOM-EKO S.A. informuje, że w związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawnych, od dnia 1 stycznia 2020 r. w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) uruchomiony został moduł ewidencji odpadów.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 r. uległ sposób wystawiania Kart Przekazania Odpadów. Wersja papierowa zastąpiona została wersją elektroniczną poprzez generowanie kart w systemie BDO.

W celu przygotowania Karty Przekazania Odpadu prosimy zalogować się na stronie www.bdo.mos.gov.pl przy użyciu aktywnego numeru BDO i hasła po uprzednim ustaleniu terminu odbioru. W przypadku braku numeru BDO lub nieaktywnego hasła po 01.01.2020 r. nie będziemy mieli możliwości dokonania odbioru Państwa odpadów innych niż z grupy 20.

Przedsiębiorcy nie posiadający wpisu do BDO korzystając z ustawowego wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (zgodnie z art. 69 ust. 4, oraz art. 66 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), przed zgłoszeniem odbioru odpadów budowlanych proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia i przekazanie go do Biura Obsługi Klienta (wystarczy w formie elektronicznej) na adres bok@kom-eko.pl 

W przypadku wszelkich pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działów obsługujących BDO w Grupie KOM-EKO S.A., pod numerem telefonu:

tel.: 81 748 86 63
tel.: 81 748 86 64

Numer BDO: 000000786
Dane Przejmującego - Miejsce prowadzenia działalności:
LUBLIN, ul. Metalurgiczna 17a

Dokumenty do pobrania: