NISZCZENIE DOKUMENTÓW

Niszczenie dokumentów

Do biur i instytucji KOM-EKO kieruje usługę niszczenia niepotrzebnych dokumentów bądź dokumentacji archiwalnej dla której upłynął wymagany prawem okres przechowywania.

 

Oferujemy usługę niszczenia:
 

  • dokumentacji w formie papierowej
  • magnetycznych i optycznych nośników informacji (dyskietki, płyty, karty, taśmy magnetyczne)
  • rolek z kas fiskalnych
     

Gwarantujemy zachowanie poufności niszczonej dokumentacji:
 

  • dokumenty odbieramy od klienta w plombowanych workach
  • dokumenty z plombowanych worków trafiają bezpośrednio do urządzenie rozdrabniającego
  • poddane procesowi rozdrabniania dokumenty otrzymują postać płatków (ø ≤ 20 mm), co uniemożliwia odczytanie zawartych w nich informacji.
  • zniszczone dokumenty, jako jeden ze składników paliwa formowanego są spalane w cementowniach
  • na życzenie klienta proces niszczenie jest rejestrowany przy użyciu kamery.


app telephones