NISZCZENIE DOKUMENTÓW

Niszczenie dokumentów

Do biur i instytucji KOM-EKO kieruje usługę niszczenia niepotrzebnych dokumentów bądź dokumentacji archiwalnej dla której upłynął wymagany prawem okres przechowywania.

Oferujemy usługę niszczenia:

Gwarantujemy zachowanie poufności niszczonej dokumentacji: