UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości w okresie letnim:

Od kilku lata KOM-EKO dba o czystość ulic i placów Lublina, świadcząc usługi ręcznego i mechanicznego utrzymania czystości.
Użycie zamiatarek i polewaczek pozwala na usunięcie z dróg, ulic i placów wszelkich zanieczyszczeń sypkich, liści, trawy, błota i ziemi.
Oferujemy również kompleksową obsługę koncertów i imprez plenerowych w zakresie utrzymania czystości.


KOM-EKO to: