WYWÓZ ODPADÓW

Wywóz odpadów

Twórcy nowego porządku prawnego w zakresie gospodarki odpadami, pozostawili samorządom wolną rękę w zakresie objęcie gminnym systemem zbiórki i zagospodarowania odpadów tzw. posesji niezamieszkałych.

Gmina Lublin wdrażając nowe rozwiązania nie skorzystała z tej możliwości, stąd wszelkie podmioty gospodarcze i instytucje zachowały nadal możliwość wyboru firm odbierających wytwarzane przez nich odpady.

Od lat pozostajemy liderem w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Oferujemy pełną gamę estetycznych pojemników i kontenerów, specjalistyczne pojazdy, możliwość dostosowania częstotliwości odbioru odpadów do indywidualnych potrzeb oraz niezawodność i terminowość wykonania usługi.

Naszym klientom pomagamy w rozwiązywaniu problemów już na etapie powstawania odpadów. Wspólnie ustalamy najbardziej optymalne rozwiązanie w zakresie ich gromadzenia i odbioru.