EKOLUBLIN

Wywóz gabarytów

 

W ramach opłaty za wywóz odpadów samochód na odpady wielkogabarytowe będzie odbierał ww. odpady w Państwa okolicy co 2 miesiące.

 

Osoby zainteresowane powinny wypełnić Formularz zapotrzebowania Formularz zapotrzebowania albo zamówić usługę telefoniczne nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem odbioru.


 

ekoLublin

 

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Lublin postępowania przetargowego na odbieranie

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych miasta Lublina, obsługę

trzech sektorów miasta w tym zakresie prowadzi od dnia 1 sierpnia 2021 roku firma KOM-EKO:

 

Sektor I – dzielnice: Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Kośminek, Bronowice

Sektor II – dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, Ponikwoda

Sektor V – dzielnice: Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy.

 

Dodatkowo do dnia 31 grudnia 2021r. firma KOM-EKO obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:

 

Sektor VI – dzielnice: Konstantynów, Sławinek, Szerokie, Rury.

 

 

 

 

Nowe zasady

selektywnej zbiórki

odpadów 2018

 

O nowych zasadach segregacji odpadów możecie

Państwo przeczytać również na naszej stronie:

 

Jak segregować odpady?

Ulotkę z opisem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów 2018 umieściliśmy tu:

 

 

 

 

W przypadku wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel. 81 748 86 52 lub skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj

 

Udostępniliśmy również formularze zapotrzebowania, które znajdują się tutaj

 

Harmonogram (terminy wywozu z poszczególnych ulic) można sprawdzić tutaj

 

 

 

app telephones