EKOLUBLIN

ekoLublin

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Lublin postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych miasta Lublina, obsługę trzech sektorów miasta w tym zakresie prowadzi od dnia 1 sierpnia 2021 roku firma KOM-EKO:


Dodatkowo do dnia 31 grudnia 2021r. firma KOM-EKO obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:

 


Ulotkę z opisem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów 2018 umieściliśmy tu:

O nowych zasadach segregacji odpadów możecie Państwo przeczytać również na naszej stronie: 


W przypadku wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel 81 748 86 52 lub skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj

Udostępniliśmy również formularze zapotrzebowania, które znajdują się tutaj

Harmonogram (terminy wywozu z poszczególnych ulic) można sprawdzić tutaj


Wywóz gabarytów

W ramach opłaty za wywóz odpadów samochód na odpady wielkogabarytowe będzie odbierał ww. odpady w Państwa okolicy co 2 miesiące.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić Formularz zapotrzebowania Formularz zapotrzebowania albo zamówić usługę telefoniczne nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem odbioru.