HUMUKOM

Humukom


Oferujemy w sprzedaży produkowany przez nas HUMUKOM – organiczny środek poprawiający właściwości gleby. Jest przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach do przygotowywania stanowisk pod uprawy polowe roślin rolniczych. HUMUKOM jest źródłem substancji organicznej i składników pokarmowych. Szczególnie polecany jest do stosowania na zdegradowanych gruntach rolniczych, wyczerpanych z potasu, o niskiej zawartości substancji organicznej.


HUMUKOM sprzedajemy również luzem – z myślą o odbiorcach prowadzących gospodarstwa rolne i ogrodnicze, szklarniach, przedsiębiorstwach zieleni, terenach rekultowywanych i wymagających poprawy jakości gleby.
 

Zakres stosowania:

Środek poprawiający właściwości gleby jest przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach do przygotowywania stanowisk pod uprawy polowe roślin rolniczych. HUMUKOM jest źródłem substancji organicznej i składników pokarmowych. Szczególnie polecany jest do stosowania na zdegradowanych gruntach rolniczych, wyczerpanych z potasu, o niskiej zawartości substancji organicznej.


Zawartość składników pokarmowych:

N (Azot ogólny) co najmniej 0,5% (m/m)

P (Fosfor całkowity P2O5) co najmniej 0,15% (m/m)

K (Potas całkowity K2O) co najmniej 0,5% (m/m)

Zawartość subst. org. w s. m. co najmniej 20% (m/m)


Dawka, sposób i terminy stosowania:

Pod uprawy polowe roślin rolniczych HUMUKOM należy stosować przedsiewnie w ilości do 30 t/ha rocznie. dawki HUMUKOM należy dostosować do zasobności gleby w fosfor i potas uwzględniając, że 10 ton środka zawiera ok. 50 kg N, 20 kg P2O5 i 50 kg K2O. Do celów rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych HUMUKOM można stosować w zależności od potrzeb w dawce 30-40 ton na 1 ha corocznie pod warunkiem, że zawartość przyswajalnego fosforu w rekultywowanym gruncie nie jest większa od średniej. Środek należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy użyciu narzędzi uprawowych.

UWAGA:

  • Nie stosować w okresie od 1 grudnia do końca lutego.
  • Nie stosować na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.
  • Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.


Sposób przechowywania:

Środek HUMUKOM może być przechowywany luzem w pryzmach na utwardzonym, wyrównanym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym. Pryzmy powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości (co najmniej 20 m) od cieków wodnych i zabezpieczone przed przemywaniem przez wody opadowe lub inne.

Skład: liście, trawa, zrębka.


Środki ostrożności:

  • Przy pracy z produktem stosować rękawice ochronne. W trakcie stosowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.
  • W razie przypadkowego kontaktu z uszkodzonymi tkankami ciała zastosować środki opatrunkowe i w razie potrzeby zasięgnąc porady lekarza.


W razie dostania się do oczu przemyć obficie czystą wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

app telephones