WYWÓZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIORKOWYCH

Wywóz odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ramach opłaty za wywóz odpadów

W ramach opłaty odbierane będą odbierane tylko te odpady budowlane i rozbiórkowe, które wytworzył właściciel nieruchomości w wyniku prowadzonego przez siebie remontu. Ilość odbieranych odpadów tego typu w ramach ponoszonej przez Państwa opłaty została zlimitowana do 1 mna gospodarstwo domowe w roku.

Aby skorzystać z naszej oferty:


Uwaga!!! Kontener przeznaczony jest na odpady budowlane i rozbiórkowe.