CENTRUM EDUKACYJNO-DEMONSTRACYJNE

Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne

Zwieńczeniem naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie popularyzacji wiedzy ekologicznej było otwarcie w 2010 pierwszego w Polsce „Centrum edukacyjno-demonstracyjnego”, którego zadaniem jest popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów. Zlokalizowane na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu pozwala zwiedzającym (uczniowie, studenci, samorządowcy) zapoznać się z metodami segregacji i zagospodarowania odpadów.

W roku 2008 na terenie Zakładu realizowany był popularny, adresowany do najmłodszych program telewizyjny „Jedynkowe Przedszkole”, promujący selektywną zbiórkę odpadów.

Z doświadczeń KOM-EKO w zakresie zagospodarowania odpadów przy budowie własnych instalacji wielokrotnie korzystali goszczący w Zakładzie samorządowcy z Polski, a także goście zagraniczni m.in. Rosji i Ukrainy.