Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 3

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 4

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 7

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 7 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 8

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 9

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 9 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 10

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 10 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 11

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 11 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 12

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 15

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 15 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 16

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 17

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 17 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAHAMA STERNA 19

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-17
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ABRAHAMA STERNA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 10

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 10/2

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10/2 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10/2 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10/2 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10/2 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 10/2 Szkło [S] 2020-12-24

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 102

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 102 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 104

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 104 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 105

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 105 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 106

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 106 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 107

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 107A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 107A Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 108

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 108 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 109

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 109A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 109A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 115A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 115B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 115B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 11A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 11A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 123A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 125A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 125B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 127A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 127B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 127D

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 127D Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 13

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 13 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 133-135

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 133-135 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 134A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 134A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 14

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 116

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 116 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 117

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 117 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 121

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 121 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 123

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 123 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 125

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 125 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 128

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 128 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 129

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 129 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 132

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 132 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 137

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 137 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 138

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 138 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 141A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 141B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 141C

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 141D

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 141D Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 145A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 145B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 145B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 147A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147A Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 147B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 147B Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 14B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 14B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 155A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155A Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 155B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155B Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 157B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157B Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 157C

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157C Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 157E

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157E Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 16

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 161A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 161B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 162A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 163A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 163C

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 16A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 16E

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 16F

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16F Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 16G

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 16G Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 17

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 17A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 17A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 181A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 181A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 185A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 187A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 18A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 18B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 18B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 9

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 19

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 193B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193B Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 195A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195A Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 195B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195B Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 21

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 21 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 27

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 28

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 32

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 33

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 33 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 34

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 34 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 35

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 35 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 37

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 37 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 38

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 39

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 46

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 46 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 50

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 50 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 52

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 58

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 58 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 68

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 68 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 70

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 70 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 71

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 71 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 72

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 74

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 74 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 80

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 82

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Papier i Tektura [T] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Szkło [S] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 82 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 87

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 87 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 88

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 90

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 90 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 91

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 91 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 92

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 92 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 93

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 93 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 94

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 94 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 95

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 95 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 98

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 98 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 99

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 99 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 143

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 143 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 149

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 149 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 151

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 151 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 154

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 154 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 155

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 155 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 156

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 156 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 157

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 157 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 161

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 161 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 162

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 162 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 163

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 163 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 165

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 165 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 168

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 168 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 170

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 170 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 171

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 171 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 172

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 172 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 173

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 173 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 175

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 175 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 177

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 177 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 178

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 178 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 180

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 180 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 183

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 183 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 184

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 184 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 185

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 185 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 186

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 186 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 187

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 187 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 188

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 188 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 190

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 190 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 193

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 193 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 195

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 195 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 196

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 196 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 198

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 198A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 198A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 19A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 19B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 19B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 2/20-21A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Papier i Tektura [T] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Papier i Tektura [T] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Papier i Tektura [T] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Szkło [S] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Papier i Tektura [T] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/20-21A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 2/22

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/22 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 2/22 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-23

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 200

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 200 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 202

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 202B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 202B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 204A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 204A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 206

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 206 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 208

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 208 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 209A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 209A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 210

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 210 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 211

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 211 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 212

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 212 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 214

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 214 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 217

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 217 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 219

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 219 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 221

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 221 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 222

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 222 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 223E

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 223R

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 223R Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 224

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 224A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 224B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 224B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 226

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 226 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 228B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 228C

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 228C Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 229

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 229 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 230

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 230 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 230 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 230 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 232

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 232A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 232B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 232B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 233

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 233 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 234

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 234 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 235

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 235 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 236

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 236A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 236A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 237

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 237A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 237A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 238

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 238 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 239

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 239 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 240

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 240B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28
Sektor 1 ABRAMOWICKA 240B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 241

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 241 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 25/1

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/1 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 25/2

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25/2 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 25A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 25A Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 32A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 32E

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 32E Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 38A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 38A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 44-1

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 44-2

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44-2 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 44A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Papier i Tektura [T] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Szkło [S] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 44A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 4A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 4A/1

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-08
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Papier i Tektura [T] 2020-12-15
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-22
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Szkło [S] 2020-12-29
Sektor 1 ABRAMOWICKA 4A/1 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 52A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 52B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 52B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 5A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 5A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 72A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 72A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 7A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 7A Szkło [S] 2020-12-24

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 80A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 80A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 85C

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 85C Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 85C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 85C Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 85C Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 85C Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 88A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 88A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 89B

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-07
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Odpady Zmieszane [P] 2020-12-21
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 89B Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 97A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-14
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 97A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ABRAMOWICKA 9A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-09
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Papier i Tektura [T] 2020-12-10
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Odpady BIO [B] 2020-12-19
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-23
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Szkło [S] 2020-12-24
Sektor 1 ABRAMOWICKA 9A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-24

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 1A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Papier i Tektura [T] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 1A Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 2A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Papier i Tektura [T] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 2A Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 3

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 3 Papier i Tektura [T] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 4

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4 Papier i Tektura [T] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 4A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Papier i Tektura [T] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 4A Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 5

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Papier i Tektura [T] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 5 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 6

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Papier i Tektura [T] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA ASNYKA 8

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Szkło [S] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA ASNYKA 8 Papier i Tektura [T] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 6

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 6 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 12

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 12 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 16

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 16 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 19

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 19A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 19A Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 21

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 21 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 26

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 26 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 26 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 26 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 26 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 27

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 27 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 28

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Papier i Tektura [T] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady BIO [B] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Papier i Tektura [T] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady BIO [B] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Papier i Tektura [T] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Szkło [S] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady BIO [B] 2020-12-24
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-24
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Papier i Tektura [T] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 28 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 30

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 30 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 35

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 35 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 36

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 36 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 37

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 37 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 38/1

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/1 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 38/4

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 38/4 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 39

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 39 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 40

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 40 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 41

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Odpady BIO [B] 2020-12-30
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 41 Odpady Wielkogabarytowe [G] 2020-12-31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 42

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 42 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 43

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-29
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 43 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 44

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 44 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 44 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 44 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 44 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 45

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 45 Odpady BIO [B] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 46

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 46 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 49

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-18
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Odpady BIO [B] 2020-12-23
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Odpady BIO [B] 2020-12-30
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Papier i Tektura [T] 2020-12-30
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 49 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-30

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 50

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50 Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 50A

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-07
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Papier i Tektura [T] 2020-12-08
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-11
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-14
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-15
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady Zmieszane [P] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Metale i Tworzywa sztuczne [M] 2020-12-19
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-21
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Szkło [S] 2020-12-22
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-28
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 50A Odpady BIO [B] 2020-12-29

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z posesji przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 51

Sektor Ulica Numer Frakcja Data
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 51 Odpady BIO [B] 2020-12-09
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 51 Odpady BIO [B] 2020-12-16
Sektor 1 ADAMA MICKIEWICZA 51 Szkło [S] 2020-12-16
Sektor 1