Ogłoszenia

Dane spółki:
KOM-EKO Spółka Akcyjna

ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin

tel.: (81) 74 886 32

e-mail: komeko@kom-eko.pl

NIP: 9542729883

REGON: 242625617

KRS: 0000428350

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego: 10 000 000 zł (w całości opłacony)