Aktualności.

10-06-2021 #Aktualności

Pomagamy uprzątać rezerwaty przyrody

W województwie lubelskim istnieje 87 rezerwatów przyrody, które zajmują powierzchnię ok. 12 tysięcy ha. Są to prawdziwe świątynie przyrody, gdzie często został zachowany naturalny stan ekosystemu typowy dla danego obszaru.

Tej wiosny KOM-EKO wsparło Fundację dla Przyrody w działaniach na rzecz poprawy czystości lubelskich rezerwatów. Sympatycy Fundacji i miłośnicy przyrody wyposażeni w dostarczone przez naszą firmę worki na odpady oraz środki ochrony osobistej w kwietniu i maju posprzątali Rezerwat Przyrody "Podzamcze" w Bychawie oraz Rezerwaty „Olszanka” „Chmiel” i „Królewski Las” w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. W tych podlegających szczególnej ochronie miejscach zebrano blisko 600kg porzuconych odpadów.

W akcję sprzątania oprócz Fundacji dla Przyrody i KOM-EKO zaangażowane były: RDOŚ w Lublinie, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Świdnik oraz Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.