NASZA FIRMA

KOM-EKO SA to spółka, której wiodący przedmiot działalności stanowi od 1994 r. wywóz odpadów i utrzymanie czystości. Towarzyszą mu usługi związane z naprawą nawierzchni dróg i chodników.

Systematycznie i konsekwentnie wdrażana strategia zaowocowała dziś przeszło 50% udziałem w rynku. Samochody z charakterystycznymi makami na trwałe wpisały się w krajobraz Lublina.

ZOBACZ FILM O KOM-EKO


HISTORIA KOM EKO

Lublin to miasto blisko 700-letniej historii na dawnym szlaku łączącym Europę z Azja i Wschodem. Lublin to najważniejszy ośrodek akademicki wschodniej Polski. Jak pisał Gustaw Herling Grudziński to „ostatnie kresowe miasto Rzeczypospolitej” zachwycające śladami dawnej wielokulturowej mozaiki.

Ale Lublin, to nie tylko miasto bogate tradycją, to również współczesność i równie wysokie aspiracje. By nadać im należytą oprawę, od przeszło 18 lat codzienną pracą utrzymujemy czysty Lublin. Wiodący przedmiot działalności KOM-EKO stanowią odbiór i zagospodarowanie odpadów. Towarzyszą im usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem czystości ulic i placów oraz naprawy bieżące dróg i ciągów pieszych.


STYCZEŃ 1994
Zawiązanie KOM-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
MARZEC 1994
Rozpoczęcie działalności w zakresie robót sanitarno-inżynieryjnych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych realizowanych w tzw. programie robót publicznych
MAJ 1994
Podpisanie pierwszych umów i rozpoczęcie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych – dziś obsługujemy przeszło 55% mieszkańców Lublina
GRUDZIEŃ 2000
KOM-EKO otrzymuje certyfikat jakości ISO – jako druga w Polsce w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jako pierwsza w zakresie administrowania cmentarzem komunalnym
MARZEC 2001
zawiązanie spółki „KOM-EKO Lwów” – dziś już samodzielnej ukraińskiej spółki dbającej o czystość Lwowa
MAJ 2002
rozpoczęcie budowy Zakładu Odzyski i Recyklingu
LISTOPAD 2002
rozpoczęcie programu segregacji odpadów na terenie Lublina z podziałem na „frakcję mokrą” i „frakcję suchą”
STYCZEŃ 2003
oddanie do użytku linii sortowniczej odpadów suchych
MARZEC 2004
oddanie do użytku pierwszej linii do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
KWIECIEŃ 2004
oddanie do użytku odkrytej kompostowni pryzmowej
LIPIEC 2005
rozpoczęcie produkcji paliwa alternatywnego z odpadów
2008 – 2009
budowa dwóch nowych linii do produkcji paliwa alternatywnego ze zmieszanych odpadów komunalnych zwiększających możliwości produkcyjne Zakładu odzysku i Recyklingu do 35.000 Mg/rok. Linie stanowią I etap mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
2010
budowa i otwarcie pierwszego w Polsce „Centrum demonstracyjno-edukacyjnego „dualnego” systemu selektywnej zbiórki odpadów” pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LUTY 2011
przyznanie tytułu „Firmy Przyjaznej Środowisku” w konkursie Ministra Środowiska, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
CZERWIEC 2011
przekształcenie KOM-EKO w Spółkę Akcyjną
LIPIEC 2011
ustanowienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako Regionalnej Instytucji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
LISTOPAD 2013
oddanie do użytku kompostowni dynamicznej pozwalającej na redukcję i wygaszenie aktywności biologicznej odpadów w zamkniętych komorach
LIPIEC 2013
wdrożenie nowej polityki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów dostosowanej do nowych regulacji prawnych.
SIERPIEŃ 2013
oddanie do użytku drugiej kompostowni dynamicznej pozwalającej w pełni osiągnąć redukcję masy odpadów dla miasta Lublin na wymaganym poziomie.
CZERWIEC 2016
rozpoczęcie budowy grupy kapitałowej, do której obok KOM-EKO S.A. należą Ekoland Polska S.A., Ekoland Sp. z o.o. i EkoAzbest Sp. z o.o.
STYCZEŃ 2018
Zakup mobilnego urządzenia do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
LUTY 2018
Oddane do użytku mobilnej linii do sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
MARZEC 2018
nadanie KOM-EKO S.A. numer 000000786 w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
LIPIEC 2018
dostosowanie systemów logistycznych do nowego ujednoliconego w skali kraju modelu selektywnej zbiórki odpadów
PAŹDZIERNIK 2018
wprowadzenie do floty samochodów KOM-EKO pierwszych ekologicznych śmieciarek napędzanych gazem CNG
CZERWIEC 2020
grupa kapitałowa KOM-EKO powiększa się o nowy podmiot - Ekopak Sp. z o.o.
CZERWIEC 2020
premiera przygotowanej przez KOM-EKO dla mieszkańców aplikacji na telefon ekoAPP wspomagającej segregację i codzienne gospodarowanie odpadami
LIPIEC 2020
KOM-EKO SA zostaje większościowym akcjonariuszem w Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. (LAOŚ) z siedzibą w Świdniku.
PAŹDZIERNIK 2020
zmiana siedziby spółki KOM-EKO S.A. i otwarcie nowego biura przy ul. Metalurgicznej 9b w Lublinie
KWIECIEŃ 2022
należąca do grupy kapitałowej KOM-EKO spółka EKO-AZBEST nabywa największe w Polsce składowisko odpadów azbestowych w gminie Tuczępy w woj. świętokrzyskim
MAJ 2022
spółki KOM-EKO i EKO-AZBEST laureatem „Diamentów Forbesa", rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów gospodarczych w Polsce
MAJ 2022
grupa kapitałowa KOM-EKO publikuje swój pierwszy raport ESG za rok 2021
SIERPIEŃ 2022
należąca do grupy kapitałowej KOM-EKO spółka EKOPAK oddaje do użytku Centrum Recyklingu - nowoczesną i zautomatyzowaną instalację do segregacji odpadów z papieru, metali i tworzyw sztucznych
GRUDZIEŃ 2022
KOM-EKO oddaje do użytku nowoczesną linię do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów przemysłowych
STYCZEŃ 2023
KOM-EKO oddaje do użytku nowa bazę transportową wraz z zapleczem remontowym przy ul. Metalurgicznej 9A w Lublinie
MARZEC 2023
uruchomienie przez KOM-EKO nowej samoobsługowej myjni samochodowej dedykowanej zarówno dla pojazdów Grupy, jaki i klientów komercyjnych
KWIECIEŃ 2023
Grupa KOM-EKO stała się większościowym udziałowcem w spółce EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o., jednym z wiodących wytwórców paliw alternatywnych

MISJA KOM-EKO

Jesteśmy sprawdzonym, efektywnym i inspirującym partnerem w dziedzinie gospodarowania odpadami. Działając w myśl zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym dążymy do spełnienia oczekiwań naszych klientów. Zapewniamy im komfort i czystość otoczenia, w którym żyją.

Każdego dnia mierzymy się w KOM-EKO z odpowiedzialnością wobec planety i przyszłych pokoleń. Wszystko co robimy, zmienia przyszłość. Hasło „Razem dla jutra” będące motywem przewodnim naszych działań zobowiązuje nas do przekazania naszym dzieciom i wnukom czystego i zadbanego otoczenia wraz z ugruntowaną świadomością ekologiczną mieszkańców. Podejmujemy to wyzwanie z zaangażowaniem i pasją.

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oferujemy usługi spełniające wysokie wymogi środowiskowe oraz tworzymy „zielone miejsca pracy” przyczyniające się do ograniczenia ilości odpadów i zanieczyszczeń oraz ograniczenia konsumpcji zasobów naturalnych. Myślimy nowocześnie, budujemy i użytkujemy zaawansowane technologicznie instalacje odzysku i recyklingu odpadów. Jednocześnie szanujemy tradycję i czujemy się częścią lokalnej społeczności angażując się w jej życie społeczne, gospodarcze i kulturalne. Naszym pracownikom dajemy możliwość rozwoju zarówno osobistego jak i zawodowego.


PRZYZNANE NAGRODY

Kom-Eko jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.

Wyjątkowo zadowoleni jesteśmy z przyznanego nam przez Ministra Ochrony Środowiska tytułu Lider Polskiej Ekologii.

Dowiedz się więcej o przyznaniu nagrody

Pro Publico Bono

Prowadząc intensywną działalności inwestycyjną firma KOM-EKO równocześnie podejmuje i wspomaga liczne przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym. W ramach działań podkreślających związki spółki z Lublinem, począwszy od 2007 roku usługę sprzątania zabytkowego obszaru Starego Miasta prowadzimy przy pomocy jedynej w Polsce repliki pojazdu konnego z przełomu XIX i XX wieku.

Wyrazem troski o najmłodsze pokolenie mieszkańców Lublina jest pomoc finansowa przekazywana w ramach współorganizacji okolicznościowych festynów w lubelskich spółdzielniach mieszkaniowych oraz objęcie stałą pomocą Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Kasprowicza w Lublinie. Stałym rzeczowym wsparciem KOM-EKO objęty jest również lubelski Szpital Neuropsychiatryczny.

Każdego roku KOM-EKO bierze czynny udział w organizacji lubelskiego finału „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W 2012 roku wspieraliśmy organizacyjnie pierwszy w historii Lublina przemarsz „Orszaku Trzech Króli”, w którym wzięło udział blisko 3 tys. Lublinian.

Na polu kultury Kom-Eko wspiera finansowo i organizacyjnie coroczne papieskie „Koncerty Chwały” oraz projekt „Solo życia” wspierający młodzież uzdolnioną muzycznie.

Kom-Eko wspiera również finansowo i organizacyjnie aktywność sportową wśród młodzieży, jak również organizowane corocznie pielgrzymki wiernych na Jasną Górę.

Prowadząc intensywną działalności inwestycyjną firma KOM-EKO równocześnie podejmuje i wspomaga liczne przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym, z którymi można zapoznać się tutaj