PRO PUBLICO BONO

PRO PUBLICO BONO

Prowadząc intensywną działalności inwestycyjną firma KOM-EKO równocześnie podejmuje i wspomaga liczne przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym.