WYWÓZ ODPADÓW DLA MIESZKAŃCÓW

Wywóz odpadów dla mieszkańców

 

KOM-EKO niezmiennie od 1994 roku świadczy usługi z zakresu gospodarowania odpadami, odbiorem i wywozem odpadów z wybranych dzielnic Lublina. Odpowiadamy za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz odpadów budowlanych.

 

Zasady postępowania z opadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy od 1 lipca 2013 r. Gmina Lublin przejęła odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 

W przypadku wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel. 81 748 86 52 lub skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj

 

 

Sektory

 

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Lublin postępowania przetargowego na odbieranie

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych miasta Lublina, obsługę

trzech sektorów miasta w tym zakresie prowadzi od dnia 1 sierpnia 2021 roku firma KOM-EKO.

 

Sektor I – dzielnice: Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Kośminek, Bronowice

Sektor II – dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, Ponikwoda

Sektor V – dzielnice: Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy.

 

 

 

 

Nowe zasady

selektywnej zbiórki

odpadów 2018

 

O nowych zasadach segregacji odpadów możecie

Państwo przeczytać również na naszej stronie:

 

Jak segregować odpady?


 

Klauzula informacyjna

 

Informacje podstawowe:

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie. Zbieramy Twoje dane osobowe wyłącznie dlatego, że jest to nam niezbędne do osiągnięcia następujących celów: przyjęcia Twojego zgłoszenia i odpowiedzi na nie, kontaktu w sprawie poprawnego wykonania zgłoszenia, wykonania Twojego zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes. Odbiorcami Twoich danych mogą być wyłącznie podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, na nasze wyraźne polecenie. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

2. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

3. inne prawa określone w informacji szczegółowej


Więcej informacji na ten temat uzyskasz tutaj: informacje szczegółowe

 

app telephones