JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Jak segregować odpady?

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje w Lublinie, nowy wspólny dla całej Polski system segregacji odpadów.

Przed naszymi domostwami staną różnokolorowe pojemniki, przeznaczone na następujące rodzaje nieczystości:

 

Dodatkowo, tak jak dotychczas przysługuje Państwu usługa odbioru selektywnie zbieranych: