Aplikacja mobilna EKOAPP

Aktualności.

31-10-2019 #Aktualności

Uwaga BDO !!!

W związku z planowanym od 1 stycznia 2020 roku uruchomienie przez Ministerstwo Środowiska nowych modułów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) dotyczących ewidencji odpadów i sprawozdawczości, przypominamy o obowiązku dokonania wpisu do prowadzonego przez Marszałków Województw rejestrze BDO.
Obowiązek dotyczy podmiotów gospodarujących odpadami (wytwarzających, zbierających,  transportujących i przetwarzających odpady) oraz prowadzących ich ewidencję, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty i produkty w opakowaniach,  prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.
Z dniem 1 stycznia 2020 roku całość ewidencji odpadów prowadzone będzie wyłącznie w formie elektronicznej w systemie BDO. Dotyczy to również Kart Przekazania Odpadu dokumentujących wykonanie przez KOM-EKO usług odbioru odpadów u naszych klientów. Prosimy o sprawdzenie, czy dopełnili Państwo obowiązku rejestracji w systemie BDO oraz zapoznanie się z zasadami działania systemu BDO https://bdo.mos.gov.pl/