Aktualności.

11-06-2023 #Aktualności

Z edukacją na lubelskich festynach


Wiosna to w Lublinie czas intensywnego rozkwitu plenerowych imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych kierowanych do mieszkańców miasta. Takie spotkania to również okazja, by ucząc i bawiąc nieść wiedzę o naszej wspólnej odpowiedzialności za środowisko i najbliższe otoczenie. Stąd obecność KOM-EKO zarówno w formie darczyńcy wspierającego finansowo tego rodzaju spotkania jaki i formie aktywnego uczestnictwa.

Nasze stoiska obecne były podczas kolejnej edycji Eko Pikniku nad Zalewem Zemborzyckim oraz XIII Festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”. Nasi pracownicy z radością dzielili się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, rozwiewali wątpliwości związane z segregacją odpadów oraz promowali niezwykle pomocną w tym względzie aplikację ekoAPP.