ROBOTY DROGOWE

Roboty drogowe

Naszą ofertę odbioru i zagospodarowania odpadów uzupełniamy o szeroką gamę prac z zakresu budownictwa drogowego.

Posiadany przez KOM-EKO specjalistyczny park maszynowy pozwala na wykonanie:

  • remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych asfaltem lanym i asfaltobetonem – w tradycyjnej technologii ręcznej – likwidacja ubytków,
  • kompleksowego remontu nawierzchni asfaltowych poprzez ułożenie nowej warstwy bitumicznej  przy pomocy rozkładarki ze stołem hydraulicznym o szerokości roboczej od 1,8m do 3,2m,
  • budowy ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej,
  • remontów nawierzchni asfaltowych remonterem do utrwalania powierzchniowego,
  • napraw spękań nawierzchni asfaltowych,
  • wykonywanie nawierzchni placów i dróg dojazdowych z kruszywa drogowego.
app telephones