ROBOTY DROGOWE

Roboty drogowe

Naszą ofertę odbioru i zagospodarowania odpadów uzupełniamy o szeroką gamę prac z zakresu budownictwa drogowego.
Posiadany przez KOM-EKO specjalistyczny park maszynowy pozwala na wykonanie: