LETNIE I ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA

Letnie i zimowe oczyszczanie miasta (dla mieszkańców)

 

Od wilku lat, co dnia KOM-EKO dba o czystość ulic i placów Lublina, świadcząc usługi ręcznego i mechanicznego utrzymania czystości.

KOM-EKO oferuje usługi oczyszczania przy wsparciu:

 

 • Odkurzacza firmy Glutton, który dokładnie sprząta wszelkiego rodzaju odpady (np. szkło, papier, metale, plastiki, liście) o średnicy do 12,5 cm. Niewielkie rozmiary sprzętu pozwalają na jego zastosowanie w miejscach, gdzie niemożliwe jest użycie innych urządzeń czyszczących. Napędzany elektrycznie odkurzacz jest ergonomiczny, łatwy w obsłudze, cichy oraz bezpylny

 • Szerokaiej gamy samojezdnych zamiatarek ulicznych i chodnikowych wyposażonych w system zraszania wodą, co skutecznie ogranicza emisję kurzu podczas oczyszczania

 • Piaskarek wyposażone w płynną regulację szerokości i grubości posypywania pozwalające w okresie zimowym godzić efektywność usługi z oszczędnością wysypywanych materiałów

 • Duża efektywność odśnieżania dzięki zastosowaniu pługów z regulowanym kątem ustawienia lemiesza

 • Stały monitoring meteo pozwalający z wyprzedzeniem reagować na zmiany stanu dróg i ulic

W okresie zimowych nasze prace obejmują:
 

 • mechaniczne odśnieżanie i posypywanie ulic

 • mechaniczne zimowe utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych

 • ręczne zimowe utrzymanie chodników, schodów, kładek dla pieszych, obiektów inżynierskich, skrzyżowań, przejść dla pieszych

 • wywóz śniegu

 • pozimowe oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, itp. z zanieczyszczeń powstałych w sezonie zimowym (w postaci kurzu, piasku, błota, pyłu, odrostów roślinnych i śmieci)


W okresie letnim naszym zadaniem jest utrzymanie czystości ulic i ciągów pieszych poprzez:
 

 • mechaniczne oczyszczanie jezdni

 • mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych

 • mycie nawierzchni chodników przy użyciu czyszczarki chodnikowej oraz mycie punktowe myjką pod ciśnieniem

 • mycie jezdni

 • usuwanie zachwaszczeń poprzez oprysk herbicydami powierzchni pokrytych roślinnością


Nasze pracy wykonujemy na podstawie:
 

 • Umowy z Zarządem Dróg i Mostów na oczyszczanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin - rejon 7 w okresie 09.2022-07.2026 [więcej informacji]

 • Umowy z Zarządem Dróg i Mostów na realizacja prac związanych z bieżącym utrzymaniem ulic miasta Lublin – rejon 4 w okresie 04.2020-03.2024 [mapa]

 • Umowy z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin na oczyszczania miasta Lublin - rejon 3 do 04/2024 [mapa]


KOM-EKO świadczy również usługę polegająca na opróżnianiu koszy ulicznych na odpady komunalne usytuowanych w pasie drogowym, jak i poza pasem drogowym. Kosze wyposażone są w worki, każdorazowo wymieniane podczas odbioru odpadów. Opróżniając je dbamy również o ich stan techniczny i sanitarny. Regularnie myjemy kosze, dezynfekujemy a w raz potrzeby naprawiamy, malujemy i wymieniamy na nowe.

app telephones