LETNIE I ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA

Letnie i zimowe oczyszczanie miasta (dla mieszkańców)

Od wilku lat, co dnia KOM-EKO dba o czystość ulic i placów Lublina, świadcząc usługi ręcznego i mechanicznego utrzymania czystości.

KOM-EKO to:

W okresie zimowych nasze prace obejmują:

W okresie letnim naszym zadaniem jest utrzymanie czystości ulic i ciągów pieszych poprzez:

Nasze pracy wykonujemy na podstawie:

 

KOM-EKO świadczy również usługę polegająca na opróżnianiu koszy ulicznych na odpady komunalne usytuowanych w pasie drogowym, jak i poza pasem drogowym. Kosze wyposażone są w worki, każdorazowo wymieniane podczas odbioru odpadów. Opróżniając je dbamy również o ich stan techniczny i sanitarny. Regularnie myjemy kosze, dezynfekujemy a w raz potrzeby naprawiamy, malujemy i wymieniamy na nowe.