GMINA NIEMCE

Spółka KOM-EKO pragnie poinformować, iż w drodze przetargu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych " od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. będzie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Niemce.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnioną ulotką oraz harmonogramem odbioru odpadów.
Wszelkich informacji znajdą Państwo na stronie Gminy pod adresem: https://www.niemce.pl/urzad/gospodarowanie-odpadami/ lub uzyskają telefonicznie:

 

Dokumenty do pobrania: