LAOŚ

LAOŚ

Robimy miejsce naturze! poprzez świadome dbanie o środowisko

Inspiracją do stworzenia Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A. były działania sprawdzone w skali globalnej, które zaadoptowaliśmy do naszego otoczenia. Jesteśmy świadomi, że obecne standardy wymagają od nas jak najlepszych rozwiązań ekologicznych.

Ochrona środowiska wymaga zaangażowania i doświadczenia na wielu płaszczyznach – zarówno społecznych jak i prawnych czy administracyjnych.

Stąd Lubelska Agencja Ochrony Środowiska zapewnia kompleksową pomoc w każdym z tych aspektów.

  • Zapewniamy profesjonalny odbiór odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą o odpadach
  • Od wielu lat prowadzimy obsługę dużych zakładów przemysłowych w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami przemysłowymi i złomem
  • Od 2011 r. nasze Laboratorium wdrożyło i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania opracowany według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2
  • Oferujmy profesjonalne usługi doradcze w zakresie wykonywania ekspertyz, opracowań i diagnostyk stanu środowiska naturalnego i środowiska pracy
  • Oferujmy kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy