KLAUZULA-RODO

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna – informacje szczegółowe

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka pod firmą KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000428350; NIP: 954-272-98-83; REGON: 242625617 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin
– przez e-mail: rodo@kom-eko.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
– Przyjąć Twoje zgłoszenie i odpowiedzieć na nie;
– Udzielić Tobie żądanych informacji, wykonać zamawianą usługę;
– W razie potrzeby skontaktować się z Tobą w celu pozyskania informacji o szczegółach Twojego zgłoszenia, tak aby była możliwa jego poprawna realizacja;
– W razie potrzeby udzielić Tobie informacji o szczegółach wykonania Twojego zgłoszenia, np. terminie wykonania zgłoszenia;
– Przyjąć, rozpatrzyć i odpowiedzieć na Twoją reklamację.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w Formularzu kontaktowym
umieszczonym na naszej stronie internetowej w określonych powyżej celach; podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi złożenie przez Ciebie zgłoszenia i naszą reakcję w zgłoszonej sprawie;
– Nasz uzasadniony interes – w zakresie realizacji przez nas obowiązków związanych ze świadczeniem przez nas usług wywozu odpadów. Mamy uzasadniony interes w tym, aby otrzymywać zgłoszenia odnośnie świadczonych przez nas usług, odpowiadać na zapotrzebowania naszych klientów i prawidłowo wykonywać ciążące na nas obowiązki.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas celów, dla których dane zostały udostępnione (tak długo jak będzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne).

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Twoje dane są bezpieczne, gdyż podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, a także klikając TUTAJ
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w p. 1).
Dodatkowo informujemy, że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.