Aktualności.

01-03-2012 #Aktualności

Budowa kompostowni biodynamicznej

W dniu 1 marca 2012 przedstawiciele KOM-EKO wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Lublina z mieszkańcami dzielnicy Hajdów-Zadębie.

Spotkanie było kolejną (pierwsza prezentacja projektu miała miejsce na spotkaniu z Radą Dzielnicy w dniu 19 września 2011r.) okazją do zaprezentowania stanu zaawansowania prac nad budową kompostowni bunkrowej, dynamicznej.

Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu hermetyzację procesu kompostowania poprzez zamknięcie odpadów w szczelnych betonowych komorach i zastosowania systemu filtrowania powietrza podprocesowego. Zastosowana technologia pozwoli w znaczącym stopniu ograniczyć uciążliwość zapachową instalacji dla otoczenia oraz skrócić czas kompostownia.

Wizualizacja kompostowni dynamicznej:

Stan zaawansowania prac na koniec lutego 2012 r.