; Budowa kompostowni dynamicznej współfinansowana przez NFOŚiGW. | KOMEKO

Aktualności

31-12-2012 #Aktualności

Budowa kompostowni dynamicznej współfinansowana przez NFOŚiGW.

Pragniemy poinformować o zakończeniu realizacji projektu „Budowa kompostowni dynamicznej jako II etap budowy Centrum Badawczo-Innowacyjnego Technologii Biologicznego Przekształcania Odpadów” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu została wykonana kompostownia dynamiczna stanowiąca moduł biologiczny instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).