Aktualności.

12-10-2021 #Aktualności

Ekologiczne lekcje KOM-EKO w lubelskich szkołach

Jednym z sześciu priorytetów edukacji realizowanej w szkołach w roku szkolnym 2021/20221 jest wzmocnienie edukacji ekologicznej i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Wychodząc temu naprzeciw KOM-EKO przygotowało prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i średnich zatytułowane „Ekologiczny uczeń”. W ich ramach podczas wizyt w szkołach nasi pracownicy dzielą się swoją wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska a zwłaszcza świadomego gospodarowania odpadami. Taka forma umożliwia:


Jako pierwsi z ekologicznych lekcji przygotowanych przez KOM-EKO skorzystali uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica w Lublinie.