Aktualności.

02-10-2021 #Aktualności

Z myślą o bezpieczeństwie

Niezmiennie poważnie i odpowiedzialnie traktujemy bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz naszego otoczenia.

W sobotni poranek 2 października 2021 na terenie Zakładu przy ul. Metalurgicznej odbyły się ćwiczenia Ochotnicza Straż Pożarna Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO. Po okiem ekspertów od spraw ochrony przeciwpożarowej formacja powołana do życia w czerwcu 2018r. po raz kolejny doskonaliła swoje umiejętności.

Ćwiczenia poprzedziło dwudniowe szkolenie pozostałych pracowników KOM-EKO obejmujące m.in. praktyczne posługiwanie się urządzeniami gaśniczymi oraz ćwiczenia ewakuacji budynków.