Aktualności.

28-05-2012 #Aktualności

Goście z Tajlandii

W dniu 24 maja 2012 r. Zakład Odzysku i Recyklingu miał zaszczyt gościć delegację Kasetsart University z Bangkoku pod przewodnictwem pani profesor Patamaporn Sripadungtham. Założony w 1938 roku Uniwersytet jest wiodącą publiczną placówką naukową w Tajlandii.

Wizyta naszych gości była związana z odbywającą się w Lublinie międzynarodową konferencją naukową nt. Technology Innovation & Industrial Management TIIM 2012 – Building Competences, Synergy and Competitiveness for the Future, organizowaną przez Instytut Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Faculties of Business Administration and Engineering Uniwersytetu Kasetsart.

Zwiedzając Zakład Odzysku I Recyklingu była możliwość zapoznania się lubelskim modelem gospodarki i zagospodarowania odpadów. Dominującą metodą gospodarowania odpadami w Tajlandii pozostaje wciąż składowanie, stąd poszukiwanie optymalnych rozwiązań możliwych do adaptacji na azjatyckim gruncie.