; Innowacyjne technologie w budownictwie drogowym | KOMEKO

Aktualności

08-11-2012 #Aktualności

Innowacyjne technologie w budownictwie drogowym

W dniu 5 listopada 2012r. odbyła się w Lublinie pod patronatem pana Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego konferencja dotycząca infrastruktury drogowe pt. „EkoDroga Samorządowa”. Uczestnicy konferencji mieli m.in. możliwość zapoznania się z innowacyjnym, kompleksowym rozwiązaniem technologicznym polegającym na zastosowanie w budownictwie drogowym spoiw hydraulicznych opracowanych i przygotowanych przez firmę WAPECO.

Hydrauliczne spoiwa drogowe STABIL są mineralnymi spoiwami hydraulicznymi produkowanymi na bazie cementu oraz popiołów lotnych z węgla brunatnego , modyfikowanych zgodnie z technologią zastrzeżoną przez WAPECO Sp. z o.o. Produkty STABIL posiadają Aprobatę Techniczną Nr AT/2009-03-2510 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Przeznaczone są do stabilizacji i ulepszania gruntów, kruszyw naturalnych lub sztucznych. Mogą być stosowane do wykonanie podbudów zasadniczych, pomocniczych , warstw wzmacniających i ulepszonego podłoża dróg głównych, zbiorczych i lokalnych wszystkich kategorii ruchu.

Uczestnicy konferencji mieli okazję przekonać się naocznie o zaletach prezentowanej technologii wizytując wykonany przez KOM-EKO pilotażowy odcinek drogi gruntowej w miejscowości Kozłówka (gmina Kamionka). W ramach inwestycji polegającej na wykonaniu ulepszenia drogi gruntowej poprzez zastabilizowanie istniejącej nawierzchni drogowej spoiwami hydraulicznymi WAPECO, dokonano: wzmocnienia podłoża gruntowego, wykonania podbudowy zasadniczą z gruntu stabilizowanego spoiwem STABIL oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. W celu zabezpieczenia podbudowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na odcinku pilotażowym wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsja i grysem. Na całym odcinku wykonano pobocza gruntowe oraz rowy.