; Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie | KOMEKO

Aktualności

15-05-2018 #Aktualności

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie

Na zaproszenie Dyrekcji i Społeczności Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie gościliśmy w dniu 11 maja 2018 roku na uroczystościach Święta Szkoły połączonych z jubileuszem 90-lecia.
Malowniczo położona przy ul. Kasprowicza szkoła, jest jedną z najstarszych istniejących placówek oświatowych w Lublinie. Poświęcenie kamienia węgielnego szkoły, zlokalizowanej jeszcze wówczas w gminie Wólka, odbyło się 30 października 1928 roku. W dniu 12 października 1935 roku szkole nadano nazwę „7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Marszałka Józef Piłsudskiego w Wólce”. Z początkiem 1990 roku szkoła została włączona w obręb administracyjny Lublina.
Uroczystość, która zgromadziła grono zacnych gości była okazją do wspomnień, podziękowań i serdecznych życzeń składanych na ręce pani Dyrektor Henryki Olszak. Wszystkich zachwyciła część artystyczna imprezy przygotowana przez uczniów i grono pedagogiczne „szacownej Jubilatki”
Z okazji pięknego jubileuszu, firma KOM-EKO, jako honorowy patron i przyjaciel szkoły przekazała reprint pochodzącej z 1928 roku pierwszej szkolnej kroniki oraz trzy rowery, które służyć będą uczniom podczas zajęć.