Aktualności.

20-04-2023 #Aktualności

Nowa akwizycja Grupy KOM-EKO

 

Informujemy, iż Grupa KOM-EKO stała się większościowym (obok Cemex Polska) udziałowcem w spółce EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o., jednym z wiodących wytwórców paliw alternatywnych stanowiącego alternatywę dla paliw kopalnych oraz źródła energii w przemyśle cementowym.

Akwizycja Eko-Paliw znakomicie wpisuje się w misję Grupy kapitałowej KOM-EKO S.A. i jej dążenia do wdrażania rozwiązań pozwalających na energetyczne wykorzystanie resztkowych frakcji odpadów komunalnych oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.