Aktualności.

04-05-2023 #Aktualności

Wsparcie finansowe NFOŚiGW

W kwietniu br. EKOPAK Sp. z o.o., który jest częścią Grupy Kapitałowej KOM-EKO S.A. otrzymał dotację od NFOŚIGW w kwocie 15,7 mln zł w ramach programu Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami na instalację przetwarzania odpadów komunalnych z przeznaczeniem odzysku odpadów opakowaniowych.

EKOPAK jest największym i najnowocześniejszym Centrum Recyklingu w regionie wschodnim, zajmującym się odzyskiem surowców wtórnych z tworzyw sztucznych, metali i makulatury. Dzięki realizacji projektu uruchomiona została instalacja, która segreguje selektywnie zebrane odpady, a jej roczna wydajność to ponad 30 tys. ton! Otrzymane środki poza zaawansowanymi technologiami sortowniczymi posłużyły również na montaż nowoczesnego systemu wykrywania pożaru, monitoringu, dezodoryzacji powietrza oraz wagi najazdowej.

Wysegregowane surowce będą możliwe do powtórnego wykorzystania przez recyklerów w myśl Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), a pozostałe odpady nie nadające się do recyklingu zostaną użyte do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), a także zagospodarowane energetycznie w przemyśle cementowym.

Pełna informacja o dofinansowaniu dostępna na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wondej link