Aktualności.

30-09-2019 #Aktualności

Nowy sezon w Centrum Edukacyjno Demonstracyjnym

Wraz z początkiem roku szkolnego inaugurujemy nowy sezon w Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 17a.

Funkcjonujące od 2010 roku Centrum to unikalne miejsce, w którym zorganizowane grupy zwiedzających mogą się zapoznać z technologią przetwarzania odpadów komunalnych, zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz odkryć tajemnice recyklingu.

Na zajęcia prowadzone przez wieloletnich praktyków w zakresie gospodarowania odpadami zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swej wiedzy o ochronie środowiska, a w szczególności zorganizowane grupy przedszkolne, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów.