; Odbieramy choinki | KOMEKO

Aktualności

09-01-2014 #Aktualności

Odbieramy choinki

Informujemy mieszkańców Lublina, że odbiór odpadów w postaci choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Przypominany, że odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem w systemie całorocznym, nie mniej jednak wymagane jest indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, wynikającym z harmonogramu.

Sektory: II, III, V, VI – KOM – EKO S.A.

Kom-Eko S.A.
ul. Wojenna 3
20-424 Lublin,
tel. 81 748-86-00 lub 81 748-86-52
tel. kom. 730 688 370, 730 688 371
730 688 372
e-mail: komeko@kom-eko.lublin.pl  lub
bok@kom-eko.lublin.pl
http://www.kom-eko.lublin.pl/

Niezależenie od powyższego, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublina został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów, w tym odpady w postaci choinek. W PSZOK odpady przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Lokalizacja PSZOK:

PSZOK dla sektorów
II, III, V, VI
ul. Metalurgiczna 17a
obsługiwany przez
Kom-Eko S.A.
tel. 81 748-55-33; 81 748-86-52
e-mail: bok@kom-eko.lublin.pl
www.kom-eko.lublin.pl