; Ogólnopolska konferencja „Kompleksowa Gospodarka Odpadami” | KOMEKO

Aktualności

14-09-2010 #Aktualności

Ogólnopolska konferencja „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”

W dniach od 8 do 10 września 2010 r. miała miejsce w Lublinie XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. „Kompleksowa Gospodarka Odpadami. Produkty z odpadów – kompost, paliwa, surowce”. Trzydniowe obrady zgromadziły blisko dwustu uczestników.

W programie konferencji obok pięciu sesji tematycznych (36 prelekcji) obejmujących swą tematyką aktualne zmiany w prawie ochrony środowiska, problemy związane z zagospodarowaniem produktów kompostowania, surowców wtórnych , produkcję paliwa alternatywnego i wykorzystania gazu składowiskowego jako źródła zielonej energii znalazła się wycieczka uczestników do Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO.

Mimo iż wizyta w naszym Zakładzie stanowiła ostatni punkt bogatego programu konferencji, frekwencja dopisała.