Aktualności.

22-05-2022 #Aktualności

Pierwszy raport ESG grupy KOM-EKO

Przedstawiamy Państwu pierwszy Raport ESG grupy KOM-EKO.

ESG to skrót od angielskich słów environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. To trzy aspekty, na które powinna zwracać uwagę firma, której zależy nie tylko na klientach, ale również na inwestorach, dla których coraz większą rolę odgrywa polityka zrównoważonego rozwoju. ESG to obecnie istotny czynnik decydujący o postrzeganiu firmy przez otoczenie oraz brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez pracowników, klientów i inwestorów.

Grupa KOM-EKO zawsze uwzględniała w swojej działalności kwestie środowiskowe i społeczne oraz dbała o prowadzenie etycznych i transparentnych działań biznesowych. Usystematyzowaliśmy te kwestie i na początku bieżącego roku stworzyliśmy strategię zrównoważonego rozwoju, która określa kierunki i cele w obszarach ESG dla naszej Grupy.

Raport za rok 2021 przygotowany we współpracy z firmą doradczą CSRinfo jest podsumowaniem naszych dotychczasowych działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu a jednocześnie jest zobowiązaniem do dalszego działania zgodnego ze zrównoważonym rozwojem.

Nasz Raport jest jednym z pierwszych raportów ESG w branży oraz pierwszym raport ESG wśród firm z naszej branży w regionie.