; Systematyczna wymiana pojemników | KOMEKO

Aktualności

23-08-2013 #Aktualności

Systematyczna wymiana pojemników

Jeszcze raz pragniemy poinformować, iż w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, będzie następowała systematyczna wymiana pojemników na odpady. Do czasu wymiany odpady będą odbierane z pojemników stanowiących własność innych firm, uprzednio świadczących usługę na Państwa posesjach. Jednocześnie chcemy zwrócić Państwa uwagę, iż do wymiany pojemników uprawnieni są jedynie pracownicy KOM-EKO i MPO SITA umundurowani w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz przy wykorzystaniu pojazdów z z logo firm.