; Uroczyste otwarcie II etapu budowy kompostowni dynamicznej | KOMEKO

Aktualności

10-09-2013 #Aktualności

Uroczyste otwarcie II etapu budowy kompostowni dynamicznej

Mówiąc o ekologii i zagospodarowaniu wyrzucanych przez nas na co dzień śmieci, myślimy najczęściej o surowcach wtórnych i ponownym ich wykorzystaniu. To w istocie najbardziej pożądany i efektywny sposób radzenia sobie z odpadami, możliwy do realizacji w przypadku ich selektywnej zbiórki. Niestety, wciąż w masie wytwarzanych przez nas śmieci przeważają te niesegregowane, zmieszane.  Jak sobie z nimi radzić? Jak ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko?

Firma KOM-EKO wykorzystując doświadczenia krajów o dużej tradycji w dziedzinie gospodarki opadami, zwróciła się w kierunku technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

W dniu 10 września 2013r. na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie miało miejsce uroczyste otwarcie drugiego modułu kompostowni  dynamicznej.

Zakończenie inwestycji pozwoliło zwiększyć przepustowość funkcjonującej instalacji MBP do poziomu 68.000 Mg/rok, zaś w samej części biologicznej do 34.000 Mg/rok.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość inwestycji – 6 mln 884 tys. PLN.

Zdjęcia z uroczystego otwarcia kompostowni dynamicznej.