; Wsparcie dla szkoły | KOMEKO

Aktualności

01-10-2017 #Aktualności

Wsparcie dla szkoły

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” pisał przeszło czterysta lat temu kanclerz Jan Zamojski a stwierdzenie to i dziś nie traci nic ze swej aktualności. Mając to na uwadze wraz z nowo rozpoczętym rokiem szkolnym firma KOM-EKO zdecydowała się wesprzeć uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego.

W dniu 28 września 2017 r. Wiceprezes Zarządu Ireneusz Zimoch KOM-EKO w obecności Samorządu Uczniowskiego przekazał na ręce Pani Dyrektor Henryki Olszak oraz Pani Wicedyrektor Marioli Golonki sprzęt multimedialny (7 notebooków wraz z oprogramowaniem, 2 projektory multimedialne oraz urządzenie wielofunkcyjne).

Niech służy jak najlepiej w realizacji celów edukacyjno-wychowawczych i zadań statutowych szkoły.