; Wymiana pojemników na odpady | KOMEKO

Aktualności

16-07-2013 #Aktualności

Wymiana pojemników na odpady

Szanowni Państwo! Jeszcze raz pragniemy poinformować, iż w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, będzie następowała systematyczna wymiana pojemników na odpady. Do tego czasu odpady będą odbierane z pojemników stanowiących własność innych firm, uprzednio świadczących usługę na Państwa posesjach. Jednocześnie chcemy zwrócić Państwa uwagę, iż do wymiany pojemników uprawnienie są jedynie pracownicy KOM-EKO i MPO SITA umundurowani w sposób umożliwiających ich identyfikację oraz przy użyciu tak oznakowanych pojazdów.