ESG

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Każdego dnia mierzymy się w KOM-EKO z odpowiedzialnością wobec planety i przyszłych pokoleń. Wszystko co robimy, zmienia przyszłość. Hasło „Razem dla jutra” będące motywem przewodnim naszych działań zobowiązuje nas do przekazania naszym dzieciom i wnukom czystego i zadbanego otoczenia wraz z ugruntowaną świadomością ekologiczną mieszkańców. Podejmujemy to wyzwanie z zaangażowaniem i pasją.

Model biznesowy oparty na gospodarce cyrkularnej jest początkiem myślenia o tym, jak efektywnie i w sposób angażujący wszystkich interesariuszy budować polską korporację zmieniającą oblicze otaczającego środowiska. Kluczem są współodpowiedzialność i działania na wielu płaszczyznach.

Zmieniamy się dla Was, pracujemy nad strategią zrównoważonego rozwoju i już wkrótce podamy więcej szczegółów.

Dokumenty do pobrania: