; 15-lecie KOM-EKO (1994 – 2009) | KOMEKO

Aktualności

27-05-2009 #Aktualności

15-lecie KOM-EKO (1994 – 2009)

To już piętnaście lat…

Piętnaście lat – wiek to szczególny…

Piętnaście lat…

…to czas nauki i zdobywania doświadczeń – za pomoc, inspiracje i codzienne lekcje dziękujemy;

…to czas błędów i brawury przypisanych młodości – za wszelkie uchybienia przepraszamy;

…to czas niczym nie zmąconej wiary w przyjaciół i realizację marzeń – obyśmy nigdy nie znikczemnieli.