; Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne współfinansowane przez NFOŚiGW | KOMEKO

Aktualności

02-10-2010 #Aktualności

Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne współfinansowane przez NFOŚiGW

Pragniemy poinformować, iż z dniem 30 września 2010 r. został zakończony projekt pt. „Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne „dualnego” systemu selektywnej zbiórki odpadów wraz z podsystemem zbiórki selektywnej odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD dla województwa lubelskiego” współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu stworzono pierwsze w Polsce Centrum, które:

Dzięki lokalizacji Centrum na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie, zwiedzający będą mieli okazję naocznie zapoznać się z technologią selektywnej zbiórki odpadów, ich transportu oraz sortowania i dalszego przygotowania w celu odzysku i recyklingu. Na potrzeby zwiedzających stworzono salę edukacyjną (z widokiem na halę zagospodarowania odpadów opakowaniowych) oraz wzorcowy punkt gromadzenia odpadów prezentujący pełen zakres pojemników stosowanych w ramach „lubelskiego systemu selektywnej zbiorki odpadów.