; Goście z Chorwacji | KOMEKO

Artykuły

27-07-2017 #Artykuły

Goście z Chorwacji

W upalne południe 27 lipca 2017 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO odwiedziła delegacja władz samorządowych Splitu, drugiego pod względem wielkości miasta Chorwacji. Nasi goście mieli możliwość zapoznać się z organizacją systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz naocznie przekonać się o efektywności funkcjonujących instalacji przetwarzających odpady. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się technologia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Republika Chorwacji jest zobowiązana do końca 2018 roku wprowadzić zintegrowany system gospodarki odpadami. Ma on obejmować upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów, rekultywację składowisk oraz budowę 13 centrów zarządzania odpadami. Owo ambitne zamierzenia można porównać do systemowych zmian w polskiej gospodarce odpadami, które były naszym udziałem po lipcu 2013 roku. Stąd obecność w goszczonej przez nas delegacji obok władz tego pięknego zabytkowego miasta, kierownictwa Regionalnego Centrum Czystego Środowiska (Regionalni Centar Čistog Okoliša d.o.o.) w Splicie. Projektowana instalacja obsługiwać ma 55 miast i gmin malowniczego regionu – Dalmacji.