; Wojewoda z wizytą w ZZO | KOMEKO

Aktualności

25-07-2017 #Aktualności

Wojewoda z wizytą w ZZO

W dniu 25 lipca 2017 r. na zaproszenie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pana mgr inż. Leszka Żelaznego Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. odwiedził Wicewojewoda Lubelski pan Robert Gmitruczuk. Wizyta w Zakładzie była możliwością zapoznania się z możliwościami technologicznymi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie a w szczególności z pracą instalacji MBP przetwarzającej zmieszane odpady komunalne, instalacji kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz sortowni odpadów opakowaniowych. Co roku na teren Zakładu trafia przeszło 100 000 ton odpadów, które w 100% zostają poddane przetworzeniu a w blisko 77% poddane procesom odzysku.