; Na pograniczu ekologii i sztuki | KOMEKO

Aktualności

07-09-2012 #Aktualności

Na pograniczu ekologii i sztuki

Na obrzeżach naszej podstawowej działalności staramy się wspomagać niekonwencjonalne działania promujące postawy ekologiczne. Za takowe na pewno należy uznać działania artystyczne pani Katarzyny Szczypior realizowane w ramach wystawy „Ars Loci” organizowanej pod patronatem Warsztatów Kultury. Jej twórczość wpisuje się w nurt sztuki ekologicznej, poruszającej problem zanikania przestrzeni zielonych w obszarze miasta. Wprowadzając żywą zieleń, tam gdzie trudno jej się spodziewać, prowokuje do myślenia.

Było nam miło wspomóc, powstanie tej instalacji.