; Zmiana cen usług | KOMEKO

Aktualności

29-06-2012 #Aktualności

Zmiana cen usług

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2012r. ulegają zmianie ceny świadczonych przez KOM-EKO usług odbioru nieczystości stałych. W/w zmiana związana jest z wejściem z życie z dniem 1 stycznia 2012r. zapisów Obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012, opublikowanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2012r. dotyczącym wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie, oraz wzrostem kosztów eksploatacji.

Termin obowiązywania nowych cen – od 1 sierpnia 2012 r.