; Nowa linia technologiczna współfinansowana z EFRR | KOMEKO

Aktualności

19-07-2010 #Aktualności

Nowa linia technologiczna współfinansowana z EFRR

Pragniemy poinformować, iż z dniem 31 grudnia 2009 roku został ukończony projekt pt „Inwestycja w linię technologiczną warunkiem uzyskania zintegrowanego pozwolenia” w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu oddano do użytku nowoczesną linię technologiczną do zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez wyodrębnienie z jego strumienia frakcji mineralnej i organicznej oraz wytworzenie paliwa alternatywnego wykorzystywanego w procesach współspalania w piecach cementowych.

Nazwa projektu: „Inwestycja w linię technologiczną warunkiem uzyskania zintegrowanego pozwolenia”

Beneficjent: KOM-EKO Sp. z o.o.

Całkowity koszt projektu: 5 956 682,07 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 253 079,24 zł


Pomocne adresy i telefony:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl

Telefony do punktu informacyjnego (ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin): 81 44 16 864, 81 44 16 865.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

www.lawp.lubelskie.pl

Telefony do punktu informacyjnego (ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin): 81 46 23 831, 81 46 23 812.