; Nowa organizacja wywozu odpadów | KOMEKO

Aktualności

01-07-2018 #Aktualności

Nowa organizacja wywozu odpadów

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Lublin postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych miasta Lublina, obsługę trzech sektorów miasta w tym zakresie prowadzi od dnia 1 lipca 2018 roku firma KOM-EKO:


Informujemy, iż odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach 6.00 – 22.00
W początkowym okresie odbiór odbywać się będzie z pojemników i worków udostępnionych przez operatorów obsługujących sektory przed 1 lipca 2018. Po dostarczeniu odpowiednich pojemników i worków obowiązują w powyższych sektorach zasady selektywnej zbiórki odpadów wg zasad ogłoszonych przez Gminę Miasto Lublin.

Z powodu nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trzech z siedmiu sektorów miasta, wraz z koniecznością zabezpieczenia i zachowania ciągłości świadczonej usługi odbioru odpadów, KOM-EKO kontynuuje realizację odbioru odpadów przy użyciu i w ramach dostępnych zasobów w dotychczas obsługiwanych sektorach:

Do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego, odbiór odpadów w tych sektorach odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Pragniemy poinformować, iż w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami będzie następowało systematyczne doposażenie Państwa posesji w nowe pojemniki i worki na odpady. Do czasu ich dostarczenia, odbiór odpadów odbywał się będzie z dostępnych na posesjach pojemników i worków, w tym należących do innych operatorów. Wymiana pojemników na nowe to duża, jednorazowa operacja logistyczna, dołożymy jednak wszelkich starań by przebiegła ona sprawnie i bez utrudnień.

Odbiór pojemników i worków z sektorów I, II, VI odbywać się będzie wg nowo dostarczonych harmonogramów i zasad, a w sektorach III i V wg zasad i harmonogramów dotychczas obowiązujących.


Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia. Tak, jak dotychczas będziemy wypełniać nasze usługi z najwyższą starannością.


Ulotkę z opisem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów 2018 umieściliśmy tu:


O nowych zasadach segregacji odpadów możecie Państwo przeczytać również na naszej stronie:


W przypadku wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel 81 748 86 52 lub skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj

Udostępniliśmy również formularze zapotrzebowania, które znajdują się tutaj

Harmonogram (terminy wywozu z poszczególnych ulic) można sprawdzić tutaj